AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. [31-230], Praktikum z analytické chemie [MC230C07N, praktická cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.05.2010, 2. Ročník, Chemie, bakalářské
Pokud doktor Nesměrák hovoří k menší skupince lidí, tak je velmi schopný z hlediska zaujmutí. Látce velmi dobře rozumí a srozumitelně ji podává. Nástává trochu problém při neznalosti dané látky, kdy se stává arogantním a nepříjemným vyučujícím. Nicméně člověk, který je ochoten se na každou hodinu praktika připravit, nemůže mít s panem Nesměrákem problém. Jen z hlediska uspořádání předmětů - spíše bych uvítal toto praktikum před Analytikou I + II, protože spousty věcí jsem pochopil až nyní. Nebo bych vyměnil vyučujícího ACH I+II (pan Jelínek)-zkouška je sice neskutečně jednoduchá a osm kreditů může student získat za studium dvě hodiny večer před zkouškou, ale z hlediska dlouhodobého se člověk prakticky nic nenaučí.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.06.2010, 2. Ročník, Ekologie a ochrana prostředí, bakalářské
Oceňuji ochotu pana doktora pomoct, vysvětlit, ale to vše za předpokladu, že student ví a snaží se. Na jakoukoli podle něj elementární neznalost až příliš nepříjemně. Každé cvičení tak vyžaduje nadprůměrnou přípravu.

Stejně tak protokoly. Nechápu, jak je možné, že pouze ve skupině pana doktora Nesměráka se rok co rok objevují lidé, kteří protokoly opisují. Už vůbec nedává smysl, že to je důvod k tomu, aby se psaly v ruce. Pokud mám vzor protokolu, tak je jedno, jestli ho vytisknu nebo opíšu.
I hodnocení by bylo vhodné sladit s ostatními vyučujícími. Zatímco ti kontrolují pouze správnost výsledků, pan doktor vrací protokoly k přepracováni často a rád například i se slovy "postup popsán příliš podrobně"
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK