AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D. [31-180], Vybrané kapitoly ze zoologie bezobratlých II. [MB170P83, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.12.2008, 2. Ročník, Biologie, navazující magisterské
Velmi se mi líbilo, že základem přednášky byly referáty studentů o různých recentních, nejen zoologických, problémech. Výsledky našeho "mikrobádání" v různých článcích jsme pak přednášeli formou powerpointové prezentace, za což jsem zpětně ráda (původně se mi příliš nechtělo), možností k vylepšení umění přednášet není nikdy dost...
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK