AnketaAnketa(verze: 716)
Aktuálně není povolen sběr dat (PřF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. [31-130], Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace) [MB130P62, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.12.2006, 3. Ročník, Biologie, bakalářské
na přednášky nosila barevné podklady, obrázky, do těch jsme si vpisovali, to bylo velké ulehčení pro studium, člověk tak mohl lépe sledovat výklad.
Mluvila nadšeně a srozumitelně
Mgr. Petr Havlíček [31-120], Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace) [MB130P62, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.12.2006, 3. Ročník, Biologie, bakalářské
Nebyl schopen vystupovat před větší skupinou studentů. Jeho výklad nebyl přínosný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK