AnketaAnketa(verze: 662)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. [31-130], Ekofyziologie rostlin [MB130P22E, přednáška]
13.09.2008, Biologie, bakalářské
Poutavá přednáška, která objasní mnohé jevy a souvislosti v přírodě.
Mgr. Alžběta Procházková, Ph.D. [31-130], Ekofyziologie rostlin [MB130P22E, přednáška]
13.09.2008, Biologie, bakalářské
Poutavá přednáška, která objasní mnohé jevy a souvislosti v přírodě.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK