velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 20569 prací (21183 dokumentů) Skrýt úryvky textu
Czech baroque coronations
Autor:
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Fakulta:
Filozofická fakulta
Typ práce:
Rigorózní práce
Rok obhajoby:
2006
Text práce (úryvek):
... nástupců v severní Itálii. Roku 1508 pak Maxmiliána I. prohlásil papež Julius II. v Tridentu voleným římským císařem a od této chvíle ...
Unfulfilled dream. Assumptions, course and causes of unsuccessful establishment of the University of Wroclaw in 1505. Contribution to the history of education in the neighboring countries of the Czech Crown
Autor:
Mgr. Jana Wojtucka, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Fakulta:
Filozofická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2006
Text práce (úryvek):
... aristokracií a severní část země lákala Francii i římského krále. Z pětice mocností, které dříve ovládaly celou Itálii - Milána, Neapole, Benátek, ...
The Case Law Publication
Autor:
JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
Fakulta:
Právnická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2012
Text práce (úryvek):
... práva pro okrsek severní Kalifornie z let 1852-58, zpracované soudcem Ogdenem Hoffmanem a vydané roku 1862 u N. Hubert v San Franciscu. II. Sbírky rozhodnutí jednotlivých států unie (výběr) * ...
Freedom in the Letter to the Galatians: Eleutheria as a Soteriological Metaphor.
Autor:
Mgr. Peter Cimala, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2010
Text práce (úryvek):
... lokalizujeme sbory do severní části provincie mezi původní keltské kmeny. V jižní části Malé Asie je doložena existence diasporních Židů a synagóg (srov. Sk 13,14; 14,1; 1Mak 15,23). Pro výklad ...
Czech modern women and the Orient in the first half of the 20th century: Challenging both gender and colonial dichotomies from the margins of Europe
Autor:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Fakulta:
Pedagogická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2011
Text práce (úryvek):
... indického pobřeží až k severní Africe. A snad bys mne přemluvila, abych Tě nechala promluvit na chvíli s beduínským pastevcem, který by Ti svýma sametovýma očima vybral nejkrásnější jehňátko ze ...
The Eternal Boyhood of Jiří Karásek ze Lvovic
Autor:
PhDr. Karel Kolařík, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Fakulta:
Filozofická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2012
Text práce (úryvek):
... cestovatel objevil v Severní Americe, tuto myšlenku nikterak nevyvrací: nic totiž nebrání předpokladu, že kmeny, kterým my říkáme divošské, nejsou trosky velkých zašlých civilizací. Dandysmus je ...
Individually Published Czech Festive and Occasional Preachings of the End of the 17th and the First Two Thirds of the 18th Century
Autor:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Fakulta:
Katolická teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2013
Text práce (úryvek):
... především na Kypru a v severní Itálii. Do ostatní Evropy jej přinášeli především františkáni, ale jen málokde se výrazněji ujal. I v hlavních českých souborech životů svatých ze 17. a 18. století ...
Problems of Privacy and Personal Data Protection in EU Law
Autor:
JUDr. Daniel Novák, Ph.D.
Fakulta:
Právnická fakulta
Typ práce:
Rigorózní práce
Rok obhajoby:
2013
Text práce (úryvek):
... koloniální nadvládě v Severní Americe. 39 MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha : Linde, 2006. s. 35. 9 a to zejména v oblastech stojících mimo problematiku boje s ...
Autor:
Mgr. Pavla Moravcová
Školitel:
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Fakulta:
1. lékařská fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2009
Text práce (úryvek):
... venkovských oblastech Severní Karolíny podrobně zabýval ji problematikou rizikového sexuálního chování v souvislosti s už íváním marihuany a stimulantů (kokain, crack a metamfetamin), př emžz ...
Prague´s Archbishop Johann Friedrich von Waldstein and his controversy on the Turkish wars taxes (1682-1694)
Autor:
Mgr. Jiří Havlík, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Fakulta:
Pedagogická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2008
Text práce (úryvek):
... v církevní hierarchii severní Itálie. Biskupem v Brixenu byl v letech 1 6 8 2 -1698. Později byl však pro dlouhou nepřítomnost ve své diecézi suspendován. Ritzier, R em igius O FM Conv. - Sefrin, ...
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏