velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 22124 prací (22779 dokumentů) Skrýt úryvky textu
The roots of the transformation trought in the Czech dissent before the year 1989
Autor:
Mgr. Jan Čech
Vedoucí:
Doc. Ing Karel Půlpán, CSc.
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2008
Text práce (úryvek):
... západní Evropy i severní Ameriky, převážně v univerzitních knihovnách; v České republice je největší sbírka soustředěna v jedinečné knihovně Libri prohibiti Jiřího Gruntoráda v Praze, ...
Eastern-Bohemian mass media in the beginning of normalization
Autor:
Bc. Petr Slováček
Vedoucí:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2007
Text práce (úryvek):
... " normalizace" na severní a středn í Moravě: Sborník studii. Svazek 24. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. s. 7- 31. ISBN 80-85270-56-0. PECKA, Jindřich a kol., Sovětská armáda v ...
Implementation of Structural Funds in Region Frýdlant, Comparison with Finland
Autor:
Bc. Jan Marek
Vedoucí:
MUDr. Petr Háva, CSc.
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2006
Text práce (úryvek):
... pro řídce osídlené severní regiony, Rakousko větší podpory v zemědělství. Dalším motivem pro změny byl podpis Maastrichtské smlouvy o Evropské Unii, v které se členské státy zavázaly k užší ...
The Goddess phenomenon in feminine spirituality – gender analysis of interviews
Autor:
Mgr. Bc. Blanka Štefaničová
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta humanitních studií
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Text práce (úryvek):
... náboženství Severní Ameriky, monoteistická náboženství a předkřesťanské kulty bohyní. Podle Spretnak Bohyně symbolizuje jednotu a propojení. Všechny formy bytí jsou propojené v ...
What is Binding in a Judicial Decision? (Czech-English Coomparison)
Autor:
Luděk Novák
Vedoucí:
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
Fakulta:
Právnická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Text práce (úryvek):
... Angličané přivezli do Severní Ameriky, Indie, Austrálie, Nového Zélandu, a do velké části Afriky a jihovýchodní Asie, srov. ZWEIGERT, KÖTZ, Introduction, s. 219 an. 3. Srov. např. BOGUSZAK, J.; ...
Justice in International Politics: The International Theory of John Rawls
Autor:
Jan Křiklán
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2017
Text práce (úryvek):
... byl spolu s Íránem a Severní Koreou označen za součást tzv. osy zla. Válka proti teroru, kterou Spojené státy vyhlásily, tak neměla skončit porážkou al-Káidy, ale pádem celé osy zla.358 „Válka ...
Reflection on the term „Home” in the memories of the children of the employees of the Bata company based in India
Autor:
Mgr. BcA. Judita Matyášová
Vedoucí:
PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta humanitních studií
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Text práce (úryvek):
... Austrálii, další jsou v Severní Americe a v Kanadě. Vzhledem k tomu, že jsem věděla, že nebude možné s narátory mluvit napřímo, pouze prostřednictvím telefonu, rozhodla jsem se zaměřit se na jednu ...
Social housing in social policy
Autor:
Bc. Kateřina Junková
Vedoucí:
RNDr. Olga Sivková, Ph.D.
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Text práce (úryvek):
... v zemích západní nebo severní Evropy, a za předpokladu, že se jedná o nový trend je právě podobný vývoj očekáván i na území ČR. Předpokládané (opět v případě hlavní projekce) je také zvyšování ...
Edition of literature for young adult in the Czech publishing houses
Autor:
Mgr. Eva Korytářová
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Text práce (úryvek):
... zabývající se historií Severní Ameriky) a ZIP (další edice zabývající se matematikou, fyzikou a dalšími vědními obory).104 Mimo tyto edice najdeme u nakladatelství Argo také literaturu pro děti a ...
Chosen ethically disputable aspects in the czech audiovisual media coverage about organization Islamic state
Autor:
Bc. David Randuška
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Text práce (úryvek):
... . Je to stejné 99 jako v Severní Koreji,“ podtrhuje tento princip Charlie Winter. ISIS totiž pozorně dohlíží 97 Islamic State launches English-language radio news bulletins. In: Daily ...
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏