velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 21192 prací (21823 dokumentů) Skrýt úryvky textu
Environmental Impacts of Municipal Land-use Planning
Autor:
Mgr. Petr Václavík
Vedoucí:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Fakulta:
Právnická fakulta
Typ práce:
Rigorózní práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... revidovaný v roce 2008. Severní Irsko má Regionální rozvojovou strategii z roku 2001277. Jiná situace panuje v kontinentální Evropě, např. v Holandsku. Zde je po reformě v roce 2006 plánování na ...
Role of international courts in environmental protection
Autor:
Mgr. Lenka Valentová
Vedoucí:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Fakulta:
Právnická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... důležitost průmyslu v severní Americe a dle některých autorů se proto odkaz Trail Smelteru ukázal být „spíše toxickým než právním.“486 I tak je ale „dědictví“ Trail Smelteru pozitivní: bylo zde ...
Religious and existential issues by Viktor E. Frankl. Its reception in theological thinking with special regard to Czechoslovak Hussite Church
Autor:
Mgr. Marie Trtíková
Školitel:
doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... je, že v Evropě a Severní Americe v 19. století tento pojem označoval opak materialismu a byl spojován s romantickými myšlenkami a motivy, jako je touha přesáhnout jednotvárný každodenní život, ...
Application of a securing promissory note in judicial proceedings in the light of recent case law
Autor:
Mgr. Karolina Svobodová
Fakulta:
Právnická fakulta
Typ práce:
Rigorózní práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... zrodu směnky (cambium) severní Itálie ve století dvanáctém a třináctém. Směnka byla vytvořena pro potřeby místních obchodníků, kteří potřebovali bezpečně transportovat svoje peníze při obchodních ...
Using the MMPI-2 in Differential Diagnostic of Asperger’s Syndrome and Schizofrenia
Autor:
Bc. Jana Adámková
Vedoucí:
PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
Fakulta:
Pedagogická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... (Apla Praha, Apla – Severní Čechy, Apla Jižní Morava, Apla Vysočina) a hlavně pak přes webové stránky zabývající se tímto tématem, obecnější diskusní fóra a skupiny (zpovědnice.cz, rodina.cz …), ...
Motherhood as the breaking point in the life of a young Roma mother
Autor:
Bc. Markéta Obručová
Vedoucí:
Mgr. David Doubek, Ph.D.
Fakulta:
Pedagogická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... . Karviná: Sdružení Romů severní Moravy, 2007. 35 s. ISBN 978-80-239-9286-1. UZEL, Radim. Antikoncepce a potraty v ČR a ve světě [online]. Praha: Společnost pro plá- nování rodiny a sexuální výchovu. ...
The transformation of memory institutions in Europe and in the CR with focus on their "media acts"
Autor:
Bc. Tomáš Fridrich
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2014
Text práce (úryvek):
... na adresu Stropnického. Severní část více než 30hektarového nádraží vlastní Discovery Group, která tu bude zanedlouho stavět obchodní centrum. V jižní části jsou vlastníkem České dráhy, od kterých ...
Alternative Culture in the Czech Republic after 1989
Autor:
Mgr. Iva Chorvátovičová
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2011
Text práce (úryvek):
... britové usazující se v severní Americe a v Austrálii v 19 století. Moderní základy squattingu ale spadají do období 60. let 20. století s hnutím hippies, které zavrhovalo blahobyt, konformitu a ...
Health promotion policy of school-age children in the area of nutrition and physical activities
Autor:
Bc. Iveta Halbichová
Vedoucí:
Mgr. Karolína Dobiášová
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2014
Text práce (úryvek):
... jedna zemí Evropy a Severní Ameriky (Mezinárodní zpráva… 2012). Poslední studie v ČR tedy proběhla v roce 2010 a účastnilo se jí 5 686 dětí ve věku 11, 13 a 15 let. Výzkum byl uskutečněn na ...
Implementation of house arresting in Czech justice system
Autor:
Mgr. Peter Čáp
Vedoucí:
PhDr. Martin Cejp, CSc.
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2011
Text práce (úryvek):
... horší dostupnosti v severní části okresů v zimním období při kontrole výkonu. Prodlevy s eventuelní přeměnou trestu, uložený trest musí soudce přesně „napasovat“ na konkrétního odsouzeného. ...
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏