velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 21099 prací (21724 dokumentů) Skrýt úryvky textu
Comparative analysis of mortality by causes of death in countries with highest life expectancy
Autor:
Bc. Ondřej Kvapil
Vedoucí:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... smrti u mladých osob v Severní Americe a Evropě, a opětovným rozšířením některých klasických infekčních onemocnění, například tuberkulózy. Také v této úpravě modelu epidemiologického přechodu lze ...
Change of Criminal law and its impact on the protection of life and health in the Czech Republic
Autor:
JUDr. Martin Drahotský
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Fakulta:
Právnická fakulta
Typ práce:
Rigorózní práce
Rok obhajoby:
2010
Text práce (úryvek):
... a Walesu (Skotsko a Severní Irsko mají své specifické úpravy) definici vraždy v žádném psaném právu neobsahuje. Jediným zdrojem ze kterého se při posuzování vraždy vychází, je common law. Jsou ...
The Jerusalem Temple and its Destruction (The Treatment of the Subject in the Tanach)
Autor:
Ing. Bc. Věra Razáková
Vedoucí:
doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... království na Severní Izrael a Judské království došlo v roce 931 př. o. l., kdy proti sobě stanuli Jarobeám a Rechabeám. Severoizraleské království zanikla pádem Samaří v r. 722 za ...
Role of culturally important places in reproduction of territorial identities: an example of pilgrimage sites
Autor:
Bc. Lada Loudilová
Vedoucí:
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... 1680–1684 vybudovat při severní straně rezidenci hradišťských opatů, která byla později propojena s chrámem (Večeřová 2005). Opat Norbert nechal také za chrámem vybudovat hospitál pro dvanáct ...
Czech in aphasia: what can off-line experiments tell us?
Autor:
Mgr. Eva Flanderková
Školitel:
Barbara Schmiedtová
Fakulta:
Filozofická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... přesouvá především na severní část amerického kontinentu. 66V 60. letech 20. století byla přeložena do angličtiny, čímž získala širší působnost. 67První verze této Jakobsonovy studie je z roku ...
Institute of Contemporary History
Autor:
Mgr. Magdalena Šťastná
Vedoucí:
PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta humanitních studií
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... v Evropě a v Severní Americe, která zahrnovala výměnu publikací a výročních zpráv o činnosti Ústavu, krátkodobé i dlouhodobé stáže vědeckých pracovníků, studijní pobyty v tuzemsku pro ...
Evaluation and charges in the extent of non-ferest woody vegetation in landscape
Autor:
Mgr. Katarína Demková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... 0.0001 D1 Severní část ke Starému Kolínu 0.2482 x 0.7589 D2 Kačina 0.6687 ...
The Emancipation of Women, the First World War and the Czechoslovak National Revolution od 1918/1919
Autor:
PhDr. Andrea Baršová, LL.M., Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Fakulta:
Filozofická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... nejdále pokročila v severní Americe, protože Spojené státy jsou z hlediska politického, průmyslového a obchodního nejrozvinutější zemí.151 Poměry pak srovnával slovy: „Zde ještě o mnoho se jedná, ...
The Organization of Repatriation of Displaced Persons in Czechoslovakia after WWII
Autor:
Bc. Jana Kasíková
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Fakulta:
Filozofická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... se ve francouzské severní Africe, zejména v Alžírsku, Tunisku a Maroku.531 6.1.3 Péče o repatrianty Úkolem mise bylo zejména evidovat repatrianty a zajistit jim před transportem nezbytnou péči, ...
The Politics of European Union Enlargement: Montenegro, Macedonia, Serbia
Autor:
Mgr. Tomáš Hach
Vedoucí:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta sociálních věd
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2015
Text práce (úryvek):
... – Evropa a Afrika, Severní a Jižní Amerika, Austrálie a Asie. 262 Dimeski, Jane (2014). The Republic of Macedonia’s 2014 Parliamentary Elections Handbook (Skopje: The Konrad Adenauer Stiftung ...
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏