velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 1888 prací (3929 dokumentů)
The importance of spiritual care in a hospital environment
Autor:
Bc. Barbora Pekárková
Vedoucí:
Mgr. Pavel Kolář, Th.D., M.T.S.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
Psychosocial crisis assistance and cooperation focused on the victims of floods
Autor:
Bc. Anežka Havránková
Vedoucí:
PhDr. Ivana Nováková
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
Media - the predisponsible factor of eating disorders and low self valuation arising
Autor:
Bc. Alena Machová
Vedoucí:
RNDr. Jana Leontovyčová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
Quality of Life conditional somatic, psychological and social changes in old age.
Autor:
Bc. Veronika Moudrá
Vedoucí:
RNDr. Jana Leontovyčová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
Divorce and its impact on the socialization of children
Autor:
Bc. Anna Kamarýtová
Vedoucí:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
Possibilities of education for gifted children in the Czech Republic and abroad
Autor:
Bc. Monika Pánková
Vedoucí:
Mgr. Jana Poláčková
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
Employment as an integration of social handicapped people
Autor:
Bc. Šárka Melenová
Vedoucí:
PhDr. Ivana Nováková
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
Handicap people- their integration and employment
Autor:
Bc. Ilona Musilová
Vedoucí:
Mgr. Hana Nádvorníková
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
The Relation Between Psychotherapy and Religion in the Works of V. E. Frankl
Autor:
Bc. Filip Němeček
Vedoucí:
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
The History of the First Crusade (1096-1099)
Autor:
Bc. Marie Prokopová
Vedoucí:
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Text práce
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏