velikost textu

prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

email
jana.safrankova@mff.cuni.cz
Oboroví garanti (Physics of Plasma and Ionized Media (D; 1701V012; 1701V012; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch))
Oboroví garanti (Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (D; 1701V012; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))

Univerzita Karlova