text size

doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.

Faculty of Education

email
vladimir.rambousek@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 235 (DITTE)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 1st floor » 013C
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DITTE)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N; 7504T276; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Subjects (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R040; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologie (N; 7504T276; 2 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Guarantees of Subjects (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R040; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))