text size

Bc. Igor Červený

Faculty of Education

head (Remote Learning Support Centre )
koordinátor spisové služby (Dean´s Secretariat)
e-mail
igor.cerveny@pedf.cuni.cz
telephone
+420 221 900 353 l. 353 (RLSC)
room
[S] Magdalény Rettigové 8, Praha 1 » 4th floor » 301
Magdalény Rettigové 8, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(RLSC)
occupation
Remote Learning Support Centre (Koncepce distančního vzdělávání, podpora blended learningu, příprava vzdělávacích projektů (ESF, TA-ČR – OER, MOOC, SDG, rozvoj digitální gramotnosti a kompetencí), FutureBooks, realizace projektů, Smart Food, MedGram, iKAP2)
Dean´s Secretariat (Systémová podpora ESS)