velikost textu

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta

email
david.kachlik@lf3.cuni.cz
telefon
+420 267 102 560

2. lékařská fakulta

adresa
Anatomický ústav, 2.LF UK, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2, Česká republika (OR)
email
david.kachlik@lfmotol.cuni.cz
telefon
+420 224 965 822 (OR, Ústav anatomie)
zaměstnání

Lékařská fakulta v Plzni