text size

prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.

Faculty of Arts

Přijímací řízení PhD. (KJBS)
e-mail
hana.gladkova@ff.cuni.cz
telephone
+420 221 619 347 (KJBS)
room
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 4th floor » 308a
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(KJBS)
external associate
Guarantors of branches (Slovanské filologie (D; 7310V325; 4 roky; FF; cs; P,K; 1obor))

Charles University

Faculty of Education