text size

prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

Faculty of Education

deputy head (DCCE)
email
pavel.benes@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 278 l. 278 (DCCE), +420 221 900 124 l. 124 (DCCE)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3rd floor » 206C
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DCCE),
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3rd floor » 227
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DCCE)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie (N; 7504T220; 2 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství pro 2. stupeň základní školy - chemie (M; 7503T070; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))

Faculty of Science