velikost textu

prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

Pedagogická fakulta

e-mail
pavel.benes@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 124 l. 124 (KChDCh)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 227
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KChDCh)

Přírodovědecká fakulta

e-mail
benespa@natur.cuni.cz (KUDCH)