velikost textu

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Fakulta humanitních studií

adresa
Husníkova 2075, 158 00 Praha 5, Česká republika (VR)
email
miroslav.marcelli@fhs.cuni.cz (VR, FHS)
telefon
+420 220 172 427 (24-KEKS), +420 222 988 378 (VR)
fax
+420 251 620 611 (VR)
místnost
Veleslavín, budova C » 1. nadzemní podlaží - přízemí » Katedra elektronické kultury a sémiotiky UK FHS
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín, Česká republika
(VR, 24-KEKS)
členství
Oboroví garanti (Sémiotika a filozofie komunikace (D; 6101V034; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor))