velikost textu

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K filosofie)
e-mail
miroslav.marcelli@fhs.cuni.cz (VR, FHS)
telefon
+420 224 271 445 (K filosofie)
členství
Oboroví garanti (Sémiotika a filozofie komunikace (D; 6101V034; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor))
zaměstnání

Univerzita Karlova