velikost textu

PhDr. Tomáš Pavela

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium

referent smluvního výzkumu (Knihovna)
koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti (Knihovna)
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti (Knihovna)
koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti (Knihovna)
email
Tomas.Pavela@cerge-ei.cz
telefon
+420 224 005 122 (Knihovna)
zaměstnání