velikost textu

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K sociologie)
e-mail
Pavol.Fric@fhs.cuni.cz (K sociologie)
telefon
+420 224 271 435 l. 435 (K sociologie)
zaměstnání

Fakulta sociálních věd

e-mail
fric@fsv.cuni.cz, fric@mbox.fsv.cuni.cz
telefon
+420 267 224 235 (KVSP), +420 778 464 946
místnost
Jinonice, budova C » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » C228
U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika
(KVSP)