velikost textu

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K sociologie)
e-mail
Pavol.Fric@fhs.cuni.cz (K sociologie)
telefon
+420 224 271 435 l. 435 (K sociologie)
zaměstnání

Fakulta sociálních věd

e-mail
fric@fsv.cuni.cz, fric@mbox.fsv.cuni.cz
telefon
+420 778 464 946
místnost
Pekařská 16 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 412
Pekařská 16, 155 00 Praha 5, Česká republika
(ISS)
Oboroví garanti (Public and Social Policy (N; 6703T020; 6703T020; 2 years; FSV; en; P; 1branch))