text size

Mgr. Hana Sládková

Personal contacts

email
international@ftvs.cuni.cz (private)
telephone
+420 220 172 248 l. 2248 (private)

Faculty of Physical Education and Sport

referent Fondu mobility (Sekretariát proděkana pro vnější vztahy)
referent Podpory internacionalizace (Sekretariát proděkana pro vnější vztahy)
telephone
+420 220 172 248 l. 2248 (Sekretariát proděkana pro vnější vztahy)