text size

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

vice-dean pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty
head (KFCHFA)
email
dolezalm@faf.cuni.cz
phone
+420 495 067 389 (KFCHFA)
Guarantors of branches (Farmaceutická chemie (D; 5206V001; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Pharmaceutical Chemistry (D; 5206V001; 5206V001; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch))
Guarantors of study programmes (Farmacie (D; P5206; 4 roky; FaF HK; cs; P,K))
Guarantors of study programmes (Pharmacy (D; P5206; P5206; 4 years; FaF HK; en; P,K))