velikost textu

prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

Centrum pro otázky životního prostředí

ředitel
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti
adresa
José Martího 2, 162 00 Praha 6, Česká republika
email
jan.frouz@czp.cuni.cz
telefon
+420 220 199 471
místnost
budova Krystal » 16. nadzemní podlaží - 15. patro » 1611
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6, Česká republika

Přírodovědecká fakulta

email
jan.frouz@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 068 (Ústa…)
místnost
Benátská 2 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 31
Benátská 433/2, 128 43 Praha, Česká republika
(Ústa…)
členství
Oboroví garanti (Ochrana životního prostředí (B; 1604R007; 3 roky; PřF; cs; P; 1obor))
Oboroví garanti (Environmental Protection (B; 1604R007; 1604R007; 3 years; PřF; en; P; 1branch))
Garanti studijních programů (Ecology and Environmental Protection (N; N1601; N1601; 2 years; PřF; en; ))
Garanti studijních programů (Ecology and Environmental Protection (B; B1601; B1601; 3 years; PřF; en; ))
Garanti studijních programů (Ekologie a ochrana prostředí (B; B1601; 3 roky; PřF; cs; P))
Garanti studijních programů (Ekologie a ochrana prostředí (N; N1601; 2 roky; PřF; cs; P))
Garanti studijních programů (Ekologie a ochrana prostředí (D; P1601; 3 roky; PřF; cs,en; P,K))

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova