velikost textu

doc. PhDr. Marie Csiriková, CSc.

Pedagogická fakulta

email
marie.csirikova@pedf.cuni.cz
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk (N; 7504T225; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R060; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazyk (M; 7504T225; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian Language (M; 7504T225; 7504T225; 5 years; PedF; en; P; 2branch))
Oboroví garanti (Russian Language Oriented at Education (B; 7507R060; 7507R060; 3 years; PedF; en; P; 2branch))