velikost textu

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Filozofická fakulta

adresa
Katedra sociální práce FF UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika (SOCP)
email
hvalkova@grbox.cz, helena.valkova@ff.cuni.cz (SOCP)
telefon
+420 221 619 957 (SOCP)
místnost
Jinonice, budova B » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 4017
U Kříže 8, 158 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika
(SOCP)

Fakulta humanitních studií

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova