text size

Dana Myšková

Faculty of Arts

Inventarizace (SOCP)
Spisová služba (SOCP)
Rozvrhy (SOCP)
department administrator (SOCP)
WhoIs (SOCP)
Pracovní dohody a externisté (SOCP)
SIS (SOCP)
Státní zkoušky (SOCP)
Address
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Czech Republic
e-mail
Dana.Myskova@ff.cuni.cz
telephone
+420 221 619 954 (SOCP)
room
Na Příkopě 29 » 5th floor » NP401b
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Czech Republic
(SOCP)