velikost textu

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.

Pedagogická fakulta

zástupce vedoucího (KMDM)
adresa
Pedagogická fakulta UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika (KMDM)
e-mail
ladislav.kvasz@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 252 l. 252 (KMDM)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 301C
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KMDM)
členství