text size

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Faculty of Education

mebership

Faculty of Mathematics and Physics

head (KDM)
email
jarmila.robova@mff.cuni.cz
mebership
Guarantors of branches (Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R003; 3 roky; MFF; cs; P,K; 2obor))
Guarantors of branches (Učitelství matematiky (N; 7504T247; 2 roky; MFF; cs; P,K; 2obor))
Guarantors of branches (Training Teachers of Mathematics (N; 7504T247; 7504T247; 2 years; MFF; en; P,K; 2branch))
Guarantors of branches (Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; MFF; cs; P,K; 2obor))
Guarantors of branches (Učitelství matematiky - informatiky pro střední školy (N; 7504T286; 2 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Učitelství matematiky pro střední školy (N; 7504T089; 2 roky; MFF; cs; P; 2obor))
Guarantors of branches (Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikou (N; 7504T208; 2 roky; MFF; cs; P; 1obor))
Guarantors of branches (Matematika zaměřená na vzdělávání (B; 7504R178; 3 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Mathematics Oriented at Education (B; 7504R015; 7504R015; 3 years; MFF; en; P,K; 2branch))

Charles University