velikost textu

Kateřina Grygarová

Centrum pro přenos poznatků a technologií

3. lékařská fakulta

místopředsedkyně (Akademický senát 3. lékařské fakulty)