text size

doc. ak. mal. Ivan Špirk

Faculty of Education

email
ivan.spirk@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 281 (DAE)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4th floor » 326C
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DAE)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova (N; 7504T290; 2 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy (M; 7504T163; 5 roků; PedF; cs; P; 1obor))

Charles University