velikost textu

Mgr. Jana Štollová

Centrum pro přenos poznatků a technologií

Fakulta tělesné výchovy a sportu

koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti (Proděkan pro vědu)

Rektorát