text size

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

Hussite Theological Faculty

vice-dean pro studijní záležitosti
president (Komise stipendijní)
Guarantors of branches (Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R073; 3 roky; HTF; cs; P; 1obor))
Guarantors of study programmes (Učitelství pro střední školy (N; N7504; 2 roky; HTF; cs; P))
Guarantors of study programmes (Učitelství pro střední školy (M; M7504; 5 roků; HTF; cs; P))

Faculty of Education

Charles University