text size

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy

Faculty of Arts

e-mail
fried@ff.cuni.cz
telephone
+420 221 619 291 (ÚLING)
room
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 5th floor » 419a
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(ÚLING)

Charles University