velikost textu

PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.

Filozofická fakulta

tajemnice Tajemník pro vědu ÚTRL FF UK (Ústav translatologie Filozofické fakulty)
email
vanda.obdrzalkova@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 537 (ÚTRL)
místnost
Hybernská 3 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 108
(ÚTRL)
zaměstnání