velikost textu

doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

přednosta (GPK)
email
novotnyz@fnplzen.cz (GPK)
telefon
+420 377 105 232 (GPK)
Garanti studijních programů (Gynekologie a porodnictví (D; 5103V000; 4 roky; LFPl; cs; P,K; 1obor))
Garanti studijních programů (Gynaecology and Obstetrics (D; 5103V000; 5103V000; 4 years; LFPl; en; P,K; 1branch))

2. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta