velikost textu

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Právnická fakulta

vedoucí (Katedra právních dějin Právnické fakulty)
adresa
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika (VR)
email
skrejpek@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 420 (KPD)
místnost
Právnická fakulta UK » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 209
(KPD)
členství
Oboroví garanti (Právní dějiny a římské právo (D; 6801V048; 3 roky; PF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (History of Law and Roman Law (D; 6801V048; 6801V048; 3 years; PF; en; P,K; 1branch))