velikost textu

prof. Ivana Noble, Ph.D.

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

členství
Oboroví garanti (Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (D; 6141V080; 4 roky; ETF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics (D; 6141V080; 6141V080; 4 years; ETF; en; P,K; 1branch))
zaměstnání
uchazeč o členství
Oboroví garanti (Teologie křesťanských tradic (B; 6141R051; 3 roky; ETF; cs; P; 1obor))
Vědecké Identifikátory:
ORCID ID
https://orcid.org/0000-0001-9486-5475
ResearcherID
https://www.researcherid.com/rid/J-8917-2017