velikost textu

Mgr. et Mgr. Lukáš Frantál

Přírodovědecká fakulta

vedoucí (Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty)
adresa
Přírodovědecká fakulta UK, Bruslařská 10, 102 00 Praha 10, Česká republika (Kate…)
email
lukas.frantal@natur.cuni.cz
telefon
+420 272 082 303 l. 2303 (Kate…)
místnost
Bruslařská 10 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 135
(Kate…)