velikost textu

Ing. Iva Schmidtová

Právnická fakulta

vedoucí (Ekonomické oddělení Právnické fakulty)
e-mail
schmidtova@prf.cuni.cz (EO), schmidto@prf.cuni.cz (EO)
telefon
+420 221 005 346 l. 346 (EO)
místnost
Právnická fakulta UK » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 125
(EO)
zaměstnání
Ekonomické oddělení (vedoucí ekonomického oddělení - zajišťování komplexní ekonomiky, řízení financování, účetnictví, daňové  agendy, sestavování rozpočtu)