text size

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

Faculty of Education

deputy head (DHHD)
email
jana.kepartova@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 244 (DHHD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5th floor » 451
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DHHD)
mebership
Guarantees of Subjects (Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R038; 3 roky; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (M; 7504T216; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))

Faculty of Arts

Charles University