velikost textu

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

Pedagogická fakulta

zástupkyně vedoucího (KDDD)
e-mail
jana.kepartova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 244 (KDDD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 451
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KDDD)