text size

doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil.

Faculty of Arts

e-mail
erik.roraback@ff.cuni.cz
telephone
+420 221 619 342 (ÚALK)
room
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 3rd floor » 219c
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic
(ÚALK)