velikost textu

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K ASV)
e-mail
zuzana.havrdova@fhs.cuni.cz
telefon
+420 224 271 446 l. 446 (K ASV)