velikost textu

PhDr. Marie Linková, Ph.D.

Pedagogická fakulta

e-mail
marie.linkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 219 (KPg)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 228
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KPg)
zaměstnání