velikost textu

Bc. Jana Procházková

Pedagogická fakulta

e-mail
jana.prochazkova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 713 l. 713 (EkOd)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 418
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(EkOd)
zaměstnání
Ekonomické oddělení (Rozpočet: GAČR, TAČR, NAKI, START, stř. 8.... (mezinároní projekty), konfrence, stř. 7 (ESF, Horizon, Edubo))