velikost textu

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K sociologie)
e-mail
jiri.subrt@fhs.cuni.cz
telefon
+420 224 271 434 (K sociologie)
zaměstnání
Oboroví garanti (Historical Sociology (D; 6107V031; 6107V031; 3 years; FHS; en; P,K; 1branch))
Oboroví garanti (Historická sociologie (D; 6107V031; 3 roky; FHS; cs; P,K; 1obor))

Filozofická fakulta

e-mail
Jiri.Subrt@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 683 (KSOC)
místnost
Celetná 20 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 113
(KSOC)
zaměstnání

Univerzita Karlova