text size

doc. Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D.

Faculty of Arts

director pověřená výkone funkce (Institute of Ethnology of the Faculty of Philosphy)
e-mail
Lenka.JakoubkovaBudilova@ff.cuni.cz