text size

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.

Faculty of Law

vice-dean proděkan pro habilitační, profesorské a rigorózní řízení
head (Department of Civil Law of the Faculty of Law)
adresa
nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic (VR)
email
dvorak@prf.cuni.cz
phone
+420 221 005 111 (VR), +420 221 005 358 (KOP)
místnost
Právnická fakulta UK » 2nd floor » 131
(KOP)
occupation
Guarantors of branches (Business Law (D; 6801V014; 6801V014; 3 years; PF; en; P,K; 1branch))
Guarantors of branches (Obchodní právo (D; 6801V014; 3 roky; PF; cs; P,K; 1obor))
Guarantors of branches (Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) (D; 6801V047; 6801V047; 3 years; PF; en; P,K; 1branch))
Guarantors of branches (Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (D; 6801V047; 3 roky; PF; cs; P,K; 1obor))