velikost textu

JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

Právnická fakulta

místopředsedkyně (Akademický senát Právnické fakulty)
e-mail
zakovska@prf.cuni.cz
telefon
+420 221 005 383 (KPZP)
místnost
Právnická fakulta UK » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 136
(KPZP)