velikost textu

doc. MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

proděkanka pro koncepci a kvalitu výuky
zástupkyně přednosty pro výuku (PGK)
e-mail
SedlakovaI@lfhk.cuni.cz, iva.sedlakova@fnhk.cz (PGK)
telefon
+420 495 832 919 (PGK)