velikost textu

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Filozofická fakulta

adresa
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika (KSOCP )
e-mail
hana.pazlarova@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 952 (KSOCP )
místnost
Na Příkopě 29 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » NP403
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Česká republika
(KSOCP )

Univerzita Karlova