velikost textu

Mgr. Karel Strnad

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 Libeň, Česká republika (Tajemník)
e-mail
karel.strnad@fhs.cuni.cz, dekanat@fhs.cuni.cz (Tajemník)
telefon
+420 724 039 958