velikost textu

PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.

Pedagogická fakulta

zástupkyně vedoucího katedry (katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty)
e-mail
leona.striteska@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 164 (KHV)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 413
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KHV)