velikost textu

doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

Filozofická fakulta

e-mail
Petr.Voit@ff.cuni.cz (ÚISK)
telefon
+420 221 619 909 (ÚISK)
místnost
Na Příkopě 29 » 6. nadzemní podlaží - 5. patro » NP504
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Česká republika
(ÚISK)
členství
Garanti studijních programů (Information Studies and Librarianship (D; P7201; P7201; 4 years; FF; en; ))
Garanti studijních programů (Informační studia a knihovnictví (D; P7201; 4 roky; FF; cs; ))

Univerzita Karlova

zástupce koordinátora (Rada vědní oblasti Mediální a komunikační studia)